Vår senaste gröna investering

2024-04-26 16:22:29

I vår fastighet med solceller Kneippgatan 4 har vi nu installerat ett större energilager i form av ett batteri som dels kan stötta el-nätet vid behov, men även lagra vår solenergi.