Vår senaste gröna investering

2024-04-26 16:22:29

I vår fastighet med solceller Kneippgatan 4 har vi nu installerat ett större energilager i form av ett batteri som dels kan stötta el-nätet vid behov, men även lagra vår solenergi.

Energi och renoveringsprojekt Skarphagsg 1-3

2023-09-29 16:58:03

Vi startade det här arbetet redan under 2022, men då med projektering och vissa arbeten invändigt. I år har vi kört på för fullt och vi börjar nu snart se slutet på projektet. Nya fönster, tilläggsisolering och ny FTX ventilation. Det är ett stort engagemang både från entreprenörer och hyresgäster för att få de sista bitarna på plats. I början på november hoppas vi vara helt klara med det som berör lägenheterna. Projektet har erhållit stöd för energieffektivisering. Stödet har finansierats av EU.

Semester

2023-07-14 17:38:01

Flera av oss har nu semester. Kontoret är delvis obemannat under ve 29-31. Det går dock bra att göra serviceanmälningar via vår hemsida. Intresseanmälningar kan vi också svara på i mån av tid. De lägenheter vi har för omgående inflyttning hittar ni under ledigt just nu.