Serviceanmälan

  • Namn
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Adress
  • Postnummer
  • Ort
  • Hemmadatum
  • Hemma fr.o.m. kl.
  • Hemma t.o.m. kl.
  • Felbeskrivning

Vid akuta ärenden

OBS! Var god ring oss om felet är akut – För telefonnummer se nedan. Om något akut inträffar en helg, alternativt efter arbetstid, så har du möjlighet att kontakta jour-entreprenören ÖFS på telefon 011-130024.

Norrköping

Lars Zetterblom, tel: 0708-171342

Kontoret 011-181340

Åby:

Anders Brandström, tel: 0705-318480

Söderköping:

Kalle Malmberg, tel: 0708-171341

Utvändig miljö:

Mats Sandberg, tel: 0708-171343

Gunilla Filipsson 0705-152499

Kontoret: Söderköping

Telefontid 08:45 – 09:30, 0121-15610

Råd & tips

Om du har problem med något i din lägenhet kan du enkelt göra en serviceanmälan här nedan via vår hemsida. Du kan dock själv enkelt avhjälpa eventuella problem, här nedan följer några tips.

1. Trasiga lampor och lysrör

Du byter själv lampor och lysrör i lägenheten. Om du är osäker på hur man går tillväga kontakta oss.

2. Trasiga elsäkringar eller huvudsäkring

Öppna ditt säkringsskåp och leta upp de säkringar som gått sönder. Ser du ingen trasig så börja med att kontrollera vilken del av lägenheten som elen är borta i och jämför med elsäkrings schemat du normalt har under elmätaren/säkringsskåpet. Tänk på att en spis kan ha flera säkringar. Om du har jordfelsbrytare till lägenheten så kontrollera även den. Byter du propp var noga med att kontrollera mot säkringsschemat att rätt propp sitter i säkringsskåpet.

3. Stopp i avloppet

Golvbrunnen gör du enkelt rent. Lyft på locket och plocka bort hår m.m. Kvarstår stoppet kontakta oss.

4. Stopp i diskbänk

Töm ut vattnet från vasken. Prova därefter med att spola riktigt hett vatten direkt ner i vasken. Blir det inte bättre kontakta oss.

5. Stopp i toaletten

Börja med att ta bort vatten eller låt det sjunka undan. Fyll en hink med vatten och häll den från så hög höjd du kan direkt ner i WC-stolen. Släpper det inte då gör en serviceanmälan eller ring oss.

6. Det kommer upp vatten i kök eller badrum utan att du spolar

Då är det frågan om ett ”stamstopp” troligen är det stopp precis under ditt våningsplan och vattnet tvingas därför upp i ditt badrum eller kök. Säg omedelbart till grannarna ovanpå att de måste sluta spola vatten. Ring oss direkt på 011-181340, alternativt direkt till respektive skötselansvarig.