Vår fjärde fastighet med solceller

2023-06-19 08:19:36

Vi har ett mål att öka vår andel av egentillverkad el. Genom att både investera i solceller och även aktivt genomföra investeringar som minskar vår energianvändning ökar vi nu vår andel egenproducerad el. Fastigheten på Katrineholmsvägen 11 är vår fjärde fastighet med solceller. Här kommer vi nu att kunna producera ca 25 000 kwh/år.