Uppmärksammad renovering

2023-03-29 14:33:59

Vi är nu klara med fasadrenoveringen på Kungsgatan 35. Det blev till sist en riktig förvandling av huset, som nu dels fått lägenheter högst upp med ny planlösning och framförallt en vacker fasad, med nya bullerdämpande fönster och ett helt nytt tak.