Säkerhetsdörrarna på plats

2020-03-13 16:20:28

På Hospitalsg 33-35 har hyresgästerna efterfrågat nya säkerhetsdörrar. Nu har vi dem på plats!