Skönbergagatan 11

I denna fastighet har vi fyra bostadslägenheter från 2 ro k till 6 r ok. I kv finns också tre lokaler, med varierad användning. På gården finns garage och p-platser. I den fristående villan finns en bostad på 6 ro k.