Bryggaren 1 Skönbergagatan 3A-F

Ett kvarter med centralt läge och utsikt mot Storån. Kvarteret har en dokumenterad bebyggelse sedan 1200-talet. Fastigheten heter Bryggaren och här fanns bl a Bryggeri Göta Söderköping. 1960 revs delar av bryggerigården och 1989 byggdes kvarteret upp igen, förutom den byggnad som finns mot Skönbergagatan och innehåller butikslokal och bostadslägenhet. Övriga byggnader innehåller 2-6 r.o.k. De flesta lägenheterna  är i två plan. I trapphusen har vi genomfört dekorationsmålning som återger delar av kvarterets unika historia.