Bielkegatan 9

Vår fastighet på Bielkegatan 9 hyrs i sin helhet av Jordnära omsorg, som där bedriver ett HBV-hem. Fastigheten har tidigare varit ett pensionat och totalrenoverades 2004. Vid renoveringen tillvaratogs fastighetens unika värden. Samtliga installationer är från renoveringsåret.