Energi och renoveringsprojekt Skarphagsg 1-3

2023-09-29 16:58:03

Vi startade det här arbetet redan under 2022, men då med projektering och vissa arbeten invändigt. I år har vi kört på för fullt och vi börjar nu snart se slutet på projektet. Nya fönster, tilläggsisolering och ny FTX ventilation. Det är ett stort engagemang både från entreprenörer och hyresgäster för att få de sista bitarna på plats. I början på november hoppas vi vara helt klara med det som berör lägenheterna. Projektet har erhållit stöd för energieffektivisering. Stödet har finansierats av EU.