Uppdaterad p-övervaknings policy

2018-06-19 14:19:57

Policy Parkeringsövervakning inom Westerbergs fastigheter
Syftet med övervakningen är att skapa en god trafikmiljö inom respektive fastighet för Westerbergs hyresgäster.
I uppdraget ingår att dagligen kontrollera:
• Förhyrda parkeringsplatser. Hyresgäster som finner ”obehöriga” fordon på sin egen p-plats kan själv kontakta 
p-övervakaren. 
Väntetid 5 minuter. 

• Parkering utanför markerad p-plats eller yta där parkerlngsförbud råder. Om lastning 
eller lossningen ej sker rapporteras dessa forden efter 10 minuter. 

• Handikapplatser. Fordon utan giltigt handikapptillstånd rapporteras omgående. 

• Avgiftsbelagd p-plats. Om fordonet saknar giltig p-biljett rapporteras det efter 10 minuter.

Pop up lokal?

2018-06-01 10:38:36

Invid Hagatorget finns möjlighet att hyra en lokal på kortare tid och erbjuda ett koncept under sommaren. Bästa läge invid Hagatorget. Kontakta oss för mer information

Familjen Westerbergs fastigheter följer den nya dataskyddsförordningen GDPR

GDPR-Policy

2018-05-25 15:34:53

Vi har uppdaterat vår hyresgästinfo med en GDPR-Policy. Detta för att uppfylla de krav som ställs i och med EU:s nya allmänna dataskyddsförordning, GDPR.