• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3

Välkommen till Familjen Westerberg Fastigheter AB

Vi ser mycket långsiktigt på vårt företagande och vår målsättning är att även detta skall speglas i långvariga och trevliga kontakter med våra hyresgäster.

Vi äger fastigheter i Norrköping, Söderköping och Åby med bostäder och lokaler.