Uppdaterad p-övervaknings policy

2018-06-19 14:19:57

Policy Parkeringsövervakning inom Westerbergs fastigheter
Syftet med övervakningen är att skapa en god trafikmiljö inom respektive fastighet för Westerbergs hyresgäster.
I uppdraget ingår att dagligen kontrollera:
• Förhyrda parkeringsplatser. Hyresgäster som finner ”obehöriga” fordon på sin egen p-plats kan själv kontakta 
p-övervakaren. 
Väntetid 5 minuter. 

• Parkering utanför markerad p-plats eller yta där parkerlngsförbud råder. Om lastning 
eller lossningen ej sker rapporteras dessa forden efter 10 minuter. 

• Handikapplatser. Fordon utan giltigt handikapptillstånd rapporteras omgående. 

• Avgiftsbelagd p-plats. Om fordonet saknar giltig p-biljett rapporteras det efter 10 minuter.